เวลาอ่านงบการเงินถ้าท่านดูในงบการเงินจะเห็นรายการนึงโดดเด่นมาก็คือสินค้าคงเหลือ วันนี้ขอพาทัวร์คลังสินค้าครับว่าในแผนกคลังสินค้าที่ทำหน้าที่รับผิดชอบส่วนนี้เขาทำงานอะไรกันบ้าง และรายการนี้มันกระทบความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นอย่างไร
 
คลังสินค้าเอาไว้ทำอะไร
 • สนับสนุนการผลิต
  • รวบรวมวัตถุดิบส่งต่อให้โรงงาน
  • โรงงานไม่ต้องรับและจัดเก็บเอง
 • รวบรวมสินค้า
  • รวบรวมสินค้าจากโรงงานแต่ละแห่งและจัดเก็บเพื่อรอนำส่งให้ลูกค้า
  • ลดจำนวนเที่ยวขนส่ง
 • คัดแยกสินค้า
  • รับสินค้าจากโรงงานและคัดแยกเพื่อนำส่งลูกค้า
  • คลังสินค้าจะตั้งอยู่ใกล้ลูกค้า
 • กระจายสินค้า
  • รวบรวมสินค้าจากโรงงานแต่ละแห่งและทำการจัดเรียงเพื่อส่งให้ลูกค้า
  • ลดจำนวนเที่ยวขนส่ง
 
การทำงานในแผนกคลังสินค้ามีอะไรบ้าง
เหมือนเป็นงานที่ไม่จบไม่สิ้นขอแบ่งเป็น 3 ส่วนง่ายๆก็คือ ขาเข้า กระบวนการภายใน และขาออก
 • ขาเข้า : จัดซื้อ,คืนจากผู้ซื้อ,โอนสินค้า
 • กระบวนการภายใน : รับสินค้า,บรรจุ,ตรวจสอบ,ตรวจนับ,จัดสินค้า,จัดเก็บ,เคลื่อนย้าย,เติมสินค้า
 • ขาออก : ส่งสินค้า, คืนผู้ขาย, โอนสินค้า
นอกจากงานประจำวันเหล่านี้แล้วก็จะมีงานระดับกลยุทธ์ที่นานๆทำทีเช่น การเลือกสถานที่ตั้งคลังสินค้า การออกแบบคลังสินค้า การตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า
 
ในคลังสินค้ามีต้นทุนอะไรบ้าง
ทุกกิจกรรมเท่ากับเงิน มาดูกันว่ากิจกรรมในคลังสินค้าสร้างต้นทุนอะไรให้เราต้องเสียเงินแทนที่จะเอาเงินส่วนนี้มาซื้อรถเบนซ์บ้าง
 1. ต้นทุนการจัดเก็บ คลังสินค้า -> งบกำไรขาดทุน
 2. ต้นทุนสินค้าสูญเสีย หาย เสื่อมสภาพ -> งบกำไรขาดทุน
 3. ต้นทุนบริหารจัดการคลังสินค้า ค่าเสื่อม -> งบกำไรขาดทุน
 4. ค้นทุนถือครอง stock  -> งบกระแสเงินสด สินค้าคงเหลือเพิ่มเงินสดลดลง ถ้าไม่ได้เครดิตการค้าก็อาจต้องกู้เงินมาลงของก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยอีก

การแก้ปัญหาคลังสินค้าแบบบูรณาการ

จริงๆปัญหาในคลังสินค้ามันเป็นปัญหาที่ปลายเหตุแล้ว การจะแก้ไขก็ต้องทำงานร่วมกันทุกแผนก โดยต้องวิเคราะห์สาเหตุให้ได้ว่าปัญหามาจากไหน

 • ขาเข้า ต้องวางแผนร่วมกับแผนกจัดซื้อและการผลิต ไม่งั้นพวกจัดซื้อก็ชอบซื้อของมาตุนไว้เยอะๆ บอกทำให้ประหยัด ส่วนฝ่ายการผลิตก็ชอบผลิตที lot เยอะๆบอกว่าประหยัด
 • กระบวนการภายใน อันนี้คงโยนขี้ไปให้แผนกอื่นไม่ได้ต้องจัดการเอง
 • ขาออก ต้องคุยกับฝ่าย sale ดีๆ สินค้าไหนขายไม่ออกก็ต้องให้ sale ช่วยดัน

 

Comment

Comment:

Tweet

#3 By สติ๊กเกอร์ไลน์ (183.89.83.82|183.89.83.82) on 2014-11-28 02:22

#2 By (110.77.182.14|10.10.42.148, 110.77.182.14) on 2014-08-25 10:54