บริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้ทำแค่ธุรกิจเดียวครับบางทีก็มีโอกาศเข้ามาก็ขอเข้าร่วมหุ้นซะหน่อย สามารถแบ่งประเภทตามอิทธิพลได้เป็น
 • บริษัทย่อย คือบริษัท ที่บริษัทแม่ มีอำนาจควบคุม
 • บริษัทร่วม คือบริษัท ที่มีส่วนเข้าไปลงทุนด้วย แต่ไม่มีอำนาจควบคุม
 • บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันมีความหมายเท่ากับ "บริษัทลูก". ดังนั้น การบันทึกบัญชีขึ้นอยู่กับว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นอะไรกับใหญ่ การบันทึกบัญชีก็จะเป็นตามนั้น 
การจัดประเภทบริษัทลูกเป็นย่อยหรือร่วมนั้น เขาอาจไม่ถือเปอร์เซ็นต์เป็นเกณฑ์ก็ได้ แต่เขาจะดูว่าใหญ่ (แม่) สามารถควบคุมลูกได้ไหม ถ้าได้ก็ถือเป็นย่อย ถ้าไม่ได้ แต่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ ก็ถือเป็นร่วม
 
การบันทึกในงบการเงิน
 • บริษัทย่อย ต้องออกงบการเงินรวมเสมือนเป็นบริษัทเดียวกันใหญ่ ทั้งงบดุล และงบกำไรขาดทุน ส่วนรายการระหว่างการจะหักล้างกันไป
 • สำหรับบริษัทร่วม  
  • งบรวมต้องใช้วิธีส่วนได้เสีย โดยถือว่ากำไรของบริษัทร่วมเป็นของตัวเองตามสัดส่วนที่ถือหุ้นอยู่ ดังนั้น บริษัทใหญ่จึงบันทึกกำไรของบริษัทร่วมในงบกำไรขาดทุนรวมตามสัดส่วนการลงทุน แต่บริษัทใหญ่จะต้องไม่รับรู้เงินปันผลที่รับจากบริษัทร่วมเป็นรายได้ เพราะจะเท่ากับเป็นการบันทึกซ้ำ
  • ส่วนงบเดี่ยวต้องใช้วิธีราคาทุน ถ้ามันขาดทุนจนเกินทุนก็แค่หมดเงินไม่ต้องรับรู้อะไรอีก
สรุปการบันทึกบัญชีบริษัทร่วม ย่อย
ตัวอย่างที่น่าสนใจ
 • BTC ไปลงทุนบริษัทย่อยขาดทุนชิบหายวายป่วง ถ้ายังเป็นบริษัทย่อยอยู่ก็ต้องรับรู้ผลขาดทุนไปเรื่อย เลยเปลี่ยนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมโดยขายหุ้นให้ใครก็ไม่รู้จนเหลือสัดส่วนแค่ 49% ไม่มีอำนาจการควบคุม งบก็ไม่ต้องเอามารวม ส่วนแบ่งขาดทุนก็ไม่ต้องรับรู้เพราะขาดทุนจนเกินทุนไปแล้ว หุ้นวิ่งกระจาย
 • GFPT ไปลงทุนบริษัทร่วมกับนิชิเรชื่อ GFN เพื่อผลิตไก่ส่งไปญี่ปุ่น แต่ยังผลิตไม่ถึงจุดคุ้มทุนซักทีก็ต้องรับผลขาดทุนตามส่วนแบ่งขาดทุน ยังไม่พอเจอปัญหารุ่มเร้าทั้งราคาไก่ตก ราคาอาหารสัตว์แพง สู้ต่อไปไ่ก่น้อย

ที่มา

 อ่านงบการเงินให้เป็น (35 - 54 ) ....โดย : ดร.ภาพร เอกอรรถพร http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=03-2012&date=11&group=3&gblog=180

Comment

Comment:

Tweet

คำอธิบายกระชับ เข้าใจง่ายดี

น่าติดตามPocketbook คุณภัทรธร ช่อวิชิตค่ะ

 

#6 By AJlina Ubonratana (103.51.64.80) on 2016-05-02 15:32

#5 By (93.171.133.60|148.251.91.38, 93.171.133.60) on 2015-04-10 18:36

#4 By (201.253.154.130|148.251.92.48, 201.253.154.130) on 2015-01-16 10:22

#3 By สติ๊กเกอร์ไลน์ (183.89.83.82|183.89.83.82) on 2014-11-28 01:57

#2 By (200.128.81.8|148.251.92.48, 200.128.81.8) on 2014-09-16 06:07